daminhthanhtam.com

Hình ảnh Mừng 66 năm Thành lập Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm

24.01.2024 Sinh hoạt hội dòng

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...