daminhthanhtam.com

Tập viện

 • 23.11.2023 Tập viện
  Hình ảnh tập viện 2023
  Xem thêm
 • 22.11.2023 Tập viện
  Thấm thoát đã gần 3 tháng kể từ lần đầu tiên con đặt chân đến cộng đoàn thực tập sứ vụ, với con, đây là khoảng thời gian đem lại rất nhiều trải nghiệm mới về đời tu
  Xem thêm
 • 21.11.2023 Tập viện
  Đời sống của người tu sĩ Đa minh được đặt trên nền tảng 4 cột trụ: Cầu nguyện, Cộng đoàn, Học hành và Sứ vụ tông đồ. Do đó, Học hành là một yếu tố quan trọng và được Cha Thánh Đa Minh lưu tâm cách riêng.
  Xem thêm

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...