daminhthanhtam.com

Thỉnh viện

 • 23.11.2023 Thỉnh viện
  Video này là một video đặc biệt mà Thỉnh viện chúng mình muốn dành tặng cho tất cả những bạn trẻ đang thao thức được sống hiến dâng cho Chúa, nhưng chưa một lần được đến với Hội dòng chúng mình và cả những ai đang tự đặt cho mình câu hỏi "Một ngày của một Thỉnh sinh Đa Minh Thánh Tâm diễn ra như...
  Xem thêm
 • 21.11.2023 Thỉnh viện
  Hình ảnh khóa tìm hiểu ơn gọi 2023
  Xem thêm
 • 20.11.2023 Thỉnh viện
  Sứ vụ: tham gia vào sứ vụ Truyền giáo và Giáo dục của Hội Dòng
  Xem thêm

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...