daminhthanhtam.com

Tài liệu sống Năm Cầu Nguyện để chuẩn bị cho Năm Thánh 2025

10.03.2024 Giáo Huấn Giáo Hội
Tài liệu sống Năm Cầu Nguyện để chuẩn bị cho Năm Thánh 2025

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...