daminhthanhtam.com

Tu sở Thánh Anton Padova - Hà Tĩnh

10.03.2024 Các Tu sở

TU SỞ THÁNH ANTÔN PADOVA

Địa chỉ: Phường Kỳ Nam, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Thành lập: 02/ 8/ 2014

Mừng Bổn mạng: Lễ Thánh Antôn Padova, ngày 13/ 6

Tu sở Thánh Anton Padova thuộc địa giới Giáo xứ Đông Sơn, Giáo phận Vinh

Từ ngày mồng 9 tháng 9 năm 2011, Hội dòng đã gởi chị em ra Giáo phận Vinh để tham gia vào chương trình Huấn giáo và đào tạo Giáo lý viên của Giáo phận. Đức cha Phaolo – Giám Mục Giáo phận đã ngỏ ý muốn Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm có Cộng đoàn hiện diện lâu dài tại Khu tái định cư của các gia đình thuộc Giáo xứ Đông Yên. Với thư thỉnh nguyện của Hội đồng mục vụ và Cha Anton Nguyễn Quang Tuấn là Cha quản xứ Đông Yên cùng với sự đồng thuận của Đức Cha Phaolo, ngày 02/ 8/ 2014 Hội dòng đã bổ nhiệm 4 chị thi hành sứ vụ tại Khu tái định cư thuộc thị trấn Hoành Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Giáo phận Vinh. Hiện nay Khu tái định cư đã hình thành Giáo xứ Đông Sơn, các Dì Cộng đoàn Thánh Antôn Padova hiện diện ở đây trong trách nhiệm giáo dục và chăm sóc trẻ em Mẫu giáo, dạy kèm cho học sinh, phụ trách việc mục vụ giáo xứ và chia sẻ cuộc sống với các gia đình ngư dân nghèo khổ.

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...