daminhthanhtam.com

Tu xá Chân phước Gioanna Aza

20.05.2024 Các Tu xá

TU XÁ CHÂN PHƯỚC GIOANNA AZA

Địa chỉ: 155/5, Khu Phố 9, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Năm thành lập: 08/ 8/ 2001

Mừng Bổn mạng: Lễ ​Chân phước Gioanna Aza, ngày 02/ 8

Tu xá Chân phước Gioanna Aza thuộc địa giới Giáo xứ Thánh Tâm, Giáo hạt Hố Nai, Giáo phận Xuân Lộc.

Từ năm 1994, Hội Dòng đã xây dựng “Trung tâm bác ái Đa Minh” để phục vụ người nghèo qua việc mở lớp học tình thương dành cho trẻ em di dân, trẻ em nghèo, mở lớp hướng nghiệp, dạy nghề và trạm xá chuẩn trị Đông y khám chữa bệnh từ thiện. Ngày 08/8/2001 Tu xá Gioanna Aza có sắc lệnh thành lập cộng đoàn. Hiện nay chị em cộng đoàn Gioanna Aza, chuyên làm công việc may thêu áo lễ, đồ phụng tự và phục vụ khách hàng Công giáo qua quầy sách, ảnh tượng Công Giáo và các dụng cụ thờ phượng.

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...