daminhthanhtam.com

Học viện Liên dòng thánh Tôma Aquinô - Niềm vui ngày nhận Văn bằng Tốt nghiệp năm 2024

20.01.2024 Học viện
Học viện Liên dòng thánh Tôma Aquinô - Niềm vui ngày nhận Văn bằng Tốt nghiệp năm 2024

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...