daminhthanhtam.com

Rosa- Vườn hồng thánh hiến

23.05.2024 Thơ

Hồng xanh, hồng tím, hồng vàng

Hồng khoe muôn sắc rạng soi cõi đời.

Hồng nhan tỏa rạng sáng ngời,

Mang lời chân lý vào đời truyền rao.

 

Gió Nam vẫn thổi lao xao,
Cành hồng luôn mãi chẳng nao với người.

Vườn hồng vui vẻ tươi cười,
Nên hình ảnh Chúa xây đời an vui.

 

Tình hồng chia ngọt sẻ bùi,
Tuy bao gai nhọn đầy mùi khói xương.

Thêm vào một chút tình thương,
Tô đẹp cuộc sống, nên gương giữa đời.

 

Nt. Maria Kim Thùy, OP

(Trích NS. Catarina 47)

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...