daminhthanhtam.com

Sơ đồ tư duy

24.11.2023 Điểm Sách

Nguyên tác: The Mind Map Book - Sơ Đồ Tư Duy

Tác giả: Tony Buzan

Người dịch: Lê Huy Lâm

Khổ sách: 24 cm, 358 trang

NXB: TPHCM: Tổng hợp, 2009

Dựa trên cấu trúc của não bộ và dựa trên những hình ảnh từ thế giới tự nhiên như động vật, thực vật, khoáng vật,... tác giả đề nghị các loại sơ đồ tư duy, đây cũng là phương pháp mà các nhà tư tưởng vĩ đại trên thế giới đều sử dụng. Với những hình ảnh minh họa sống động và những bài tập cụ thể, cuốn sách Sơ đồ tư duy giúp cho khả năng tư duy của người đọc mở rộng hơn.

Lập sơ đồ tư duy sẽ giúp cho bạn tư duy có hệ thống, có phân cấp và dễ nhớ. Sơ đồ tư duy có thể ứng dụng cho cá nhân, gia đình và tập thể; có thể ứng dụng trong giáo dục, kinh doanh và các lãnh vực chuyên môn khác.

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...