daminhthanhtam.com

Xin chạm đến con

27.03.2024 Vườn thơ Hương Nguyện

XIN CHẠM ĐẾN CON

 (Cảm hứng Mc 1,31)

 

Xin mau chạm đến con, lạy Chúa !

Như Ngài đã làm cho bà nhạc Phêrô,

Để tật bệnh nan y dù khó chữa,

Đều biến tan vào trong cõi hư vô !

 

Xin mau chạm đến con, lạy Chúa !

Cho trái tim băng giá được hồi sinh,

Và chia sẻ nhịp yêu thương muôn thuở,

Luôn dồi dào từ nơi Chúa Thánh Linh.

 

Xin mau chạm đến con, lạy Chúa !

Cho đôi tay khép kín được mở ra,

Cho đất khô chồi bỗng chốc nở hoa

Hương bác ái, yêu thương quảng đại…

 

Xin mau chạm đến con, lạy Chúa !

Cho chân con trên vạn nẻo đường trần

Loan Tin Mừng cho khắp mọi thê nhân,

Cho tất cả vào đoàn chiên hạnh phúc.

 

Xin mau chạm đến con, lạy Chúa !

Cho mũi con thở Thần khí trong lành,

Và xua đuổi những tâm tình héo úa,

Để cuộc đời từng giây phút thêm xanh !

 

Xin mau chạm đến con, lạy Chúa !

Để môi con luôn phát sóng an bình,

Đến với muôn lòng như ánh bình minh

Đem ánh sáng, niềm vui và sức sống.

 

Trầm Tư - Mây Trắng

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...