daminhthanhtam.com

Gánh trăng

29.03.2024 Vườn thơ Hương Nguyện

Mỗi đêm thanh, vầng trăng in đáy nước,
Trên vai ta kẽo kẹt chở trăng về, 
Trăng thân thương, trăng gần gũi, cận kề,
Trăng tươi sáng, trăng cùng ta sánh bước,
Một trăng theo sau và một trăng đi trước, 
Trăng lung linh theo mỗi bước chân ta…

Bỗng một hôm, ta mất trớn, lỡ đà,
Gánh nước đổ, đôi vầng trăng tan vỡ !

Trăng biến mất nhưng lòng ta giác ngộ
Khi nhận ra toàn ảo ảnh trên đời…
Cả vầng trăng đang treo giữa khung trời
Tuy có thực hơn trăng in đáy nước, 
Nhưng sẽ tới một thời gian chung cuộc
Mọi hình hài vật chất sẽ biến tan,
Trăng hôm nay, lúc đó sẽ chẳng còn,
Chỉ còn mãi một VẦNG TRĂNG VĨNH CỬU !
Vầng trăng này không thấy trong hiện hữu 
Nhưng trường tồn chiếu sáng cõi tâm linh.
Hướng dẫn người mau thoát cõi vô minh
“Đáo bỉ ngạn” : Tới bên bờ GIÁC NGỘ !

Trầm Tư - Mây Trắng

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...