daminhthanhtam.com

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - năm B

26.05.2024 Lời Chúa ngày Chúa Nhật

CHÚA BA NGÔI

Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi Năm B

Mt 28, 16-20

 

 

1. BÀI TIN MỪNG: Mt 28, 16 - 20

(16)Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.(17)Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.(18)Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.(19)Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,(20) dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

2. SUY NIỆM: CHÚA BA NGÔI

Mừng trọng thể lễ Chúa Ba Ngôi chúng ta tôn thờ Một Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi Vị: Chúa Cha sáng tạo, Chúa Con cứu chuộc và Chúa Thánh Thần thánh hoá. Hay nói cách khác, Chúa Cha Yêu Chúa con và sai Con Một xuống trần gian để cứu loài người, Chúa Thánh Thần làm cho tình yêu ấy trở nên hoàn hảo hơn khi kết hợp với Chúa Cha và Chúa Con qua sứ mạng thánh hoá Giáo hội sau khi Chúa Giêsu về trời. Lễ Chúa Ba Ngôi không chỉ là nghi thức tôn giáo nhưng còn là cơ hội để chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu sắc hơn và tương quan giữa Ba Ngôi.

Khi suy niệm về Chúa Ba Ngôi, chúng ta luôn nghĩ về tình yêu vì Ba Ngôi không phải là Ba Chúa khác biệt, mà là một sự hợp nhất, một thể thống nhất với nhau. Tình yêu của Ba Ngôi dạy chúng ta rằng tình yêu không chỉ tồn tại trong việc cống hiến và nhận lấy nhưng còn là sự hiểu biết và đồng cảm, là sự sẻ chia và cảm thông với mọi người xung quanh chúng ta.

Bên cạnh đó, lễ Chúa Ba Ngôi cũng là dịp để chúng ta suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta với nhau. Trong một thế giới mà sự chia rẽ và xung đột đã và đang xảy ra hàng ngày trên thế giới, Chúa mời gọi mỗi người trong chúng ra cần nhớ đến tinh thần đoàn kết và hiệp nhất với nhau trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Ba Ngôi là mẫu gương cho chúng ta về sự khác biệt và mặc dù chúng ta khác biệt về tính cách, về suy nghĩ, về cách sống, về gia đình nhưng chúng ta vẫn có thể hoà hợp.

Hơn nữa và trên tất cả, lễ Chúa Ba Ngôi cũng nhắc chúng ta về sự tôn vinh mầu nhiệm cũng như sự linh thiêng về Ba Ngôi Thiên Chúa. Trong sự hiện diện của Ba Ngôi, chúng ta cảm nhận được sức mạnh, sự cao cả trong mầu nhiệm đức tin. Và qua đó gợi lên trong chúng ta niềm tin và hy vọng, giúp chúng ta vượt qua những thử thách, khó khăn của cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con cảm nhận rằng để có được bí quyết hạnh phúc tuyệt vời là phải cùng nhau sống yêu thương, gắn bó nên một như Ba Ngôi Thiên Chúa. Qua đó, mỗi chị em trogn cộng đoàn và nhà dòng sẵn sàng xoá bỏ những bất hoà chia rẽ để tiến tới đời sống yêu thương hiệp nhất theo mẫu gương Ba Ngôi.

Xin cho tình yêu của Ba Ngôi liên kết chúng con nên một, để đời sống cộng đoàn và mọi người chúng con trở nên nhân chứng hơn là thầy dạy và trở thành hình ảnh sống động của Thiên Chúa Ba Ngôi trong lòng thế giới hôm nay. Amen

Nt. Maria Bùi Thị Kim Anh, OP

 

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...