daminhthanhtam.com

Chút cảm nghiệm về Tu luật Thánh Augustinô

21.05.2024 Tập viện

CHÚT CẢM NGHIỆM VỀ TU LUẬT THÁNH AUGUSTINÔ

 

“Chớ gì sách luật này đừng rời khỏi miệng ngươi, và ngươi sẽ suy gẫm sách luật đó ngày đêm, để lo thi hành tất cả những gì viết trong đó” (Gs 2,8)

Những lời trong sách Giô-suê cũng chính là những lời mà con ao ước được thực hiện trong suốt cuộc đời mình. Con biết rằng, để có thể kiên vững và trung thành bước đi theo Chúa trong ơn gọi Đa Minh, con cần sống những đòi hỏi thiết yếu của đời tu, Hiếp pháp, Nội quy, Công vụ của Hội dòng, đồng thời, con cũng cần phải thấm nhuần và thực thi Tu luật thánh Augustino, Tu luật mà Cha thánh Đa Minh đã chọn cho Dòng khi thành lập.

Ngay những lời đầu tiên, Tu luật đã nhắc con về mục đích và nền tảng của đời sống chung. Ở đó, Nước Trời được thể hiện qua việc tất cả chị em đặt mọi sự là của chung. Tất cả trở nên hòa hợp trong một nhà và cùng nhau hướng về Thiên Chúa. Mọi chị em yêu thương hòa thuận, nâng đỡ và cùng nhau xây dựng tình hiệp nhất. Con cảm thấy rất hạnh phúc vì con được Chúa gọi mời và ở lại với Chúa trong Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm, con cảm nhận rất rõ tình yêu và sự chân thành nơi Quý Dì và các chị dành cho con. Con luôn tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho con có một gia đình thật rộng lớn và ở đó, con là người được yêu. Dù với nhiều sự khác biệt nhưng con vẫn cảm nghiệm được một điều đó là: cộng đoàn mà con đang sống, Hội Dòng mà con đang thuộc về - nơi ấy luôn có Chúa hiện diện.

Thứ đến, Tu luật nhắc nhở người tu sĩ hãy chuyên tâm cầu nguyện. Với con, đang là một Tập sinh, con ý thức mình cần phải cầu nguyện nhiều hơn, con cần ở lại với Chúa, con cần để cho lòng sốt mến tràn ngập tâm hồn mình.

Ba lời khuyên Phúc Âm cũng được Tu luật nhắc đến. Về sự Khó nghèo, Tu luật nói: “Càng ít nhu cầu thì càng xứng đáng là tôi tớ Thiên Chúa” và “Ai có khả năng cam chịu sự thiếu thốn là người giàu có hơn”. Có điều gì trong đời thánh hiến quan trọng hơn việc chọn Chúa là gia nghiệp duy nhất và là tất cả những gì mình tìm kiếm? Con cũng muốn tập sống sự tiết độ và khổ chế mỗi ngày để trở nên chứng tá cho Chúa trong thế giới yêu thích sự hưởng thụ và ích kỷ ngày nay.

Về đức Khiết tịnh, con cần hiểu rõ và xác quyết về những gì con có thể làm với Chúa, về việc dành trọn cho Thiên Chúa thân xác và tâm hồn. Trong mọi sự, con phải điều chỉnh bản thân sao cho phù hợp với lối sống mà Chúa mời gọi con bước vào. Con ước mong, chỉ mình Chúa là đối tượng duy nhất của tâm trí con mà thôi.

Hãy để đức ái là nhân đức sẽ tồn tại luôn trổi vượt trong mọi sự, thật vậy, nếu con sống với một trái tim không biết rung cảm, không biết hy sinh, không biết yêu thương thì có lẽ con sẽ sống sẽ rất tệ và không thể tiếp tục hành trình ơn gọi. Những lời cam kết “Con quyết tâm cùng với chị em sống đức ái hoàn hảo” luôn nhắc nhở con phải biết sống bao dung và vị tha, con cần xây dựng sự hiệp nhất và yêu thương, ân cần và lưu tâm đến lợi ích và nhu cầu của người khác hơn là của bản thân.

Lời khấn vâng phục cho con hiểu, khi cam kết khấn giữ vâng phục, con cần vâng lời và yêu mến các Bề trên như những vị đại diện Chúa về những gì các ngài truyền theo luật Dòng. Và con cần tuân giữ luật trong tinh thần yêu mến và vui tươi vì luật sẽ giúp con nhìn lại bản thân và điều chỉnh lại cuộc sống của con cho phù hợp với Thánh ý Chúa.

Nhờ ơn Chúa giúp, con ước muốn tự nguyện trung thành tuân giữ mọi điều trong Tu luật và hiến thân hoàn toàn cho Chúa để hoàn tất hiến lễ đời con trong tình yêu.

 

Tập sinh Anna Nguyễn Thị Hiếu Thảo

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...